Facaderenovering priser – Hvad koster en ny facade på huset?

Trænger husets facade til en renovering? Du kan via 3byggetilbud.dk bestille 3 tilbud på en facaderenovering. Det er uforpligtende og 100% gratis at gøre. Det eneste du skal gøre er, blot at udfylde opgavebeskrivelsen hos 3byggetilbud. Du vil efter få dage modtage 3 konkrete tilbud fra kompetente firmaer i nærheden. Du kan nu selv vælge hvorvidt, du vil acceptere ét af tilbuddene.

Dit hus står ude i vind og vejr, år ud og år ind. Det sætter selvfølgelig sine spor på facaden, som skal stå model til al den mere eller mindre ubarmhjertige påvirkning. Stærk vind, stærk sol, regn, hagl, sne og frost og eventuelle slyngplanter og alger vil i årenes løb få huset til at se både træt og medtaget ud. Alt denne form for slid på facaden bør du sørge for at få repareret eller vedligeholdt i tide. Får du gjort det, så forskønner du dit hus samtidig med, at du forlænger du facadens levetid betragteligt. Nogle af disse facaderenoverings opgaver kan du måske selv klare, men langt de fleste bør du overlade til en dygtig fagmand.

Hvad koster en facaderenovering samlet set?

Det er ikke muligt at komme med en fast oversigt over, hvad en facaderenovering koster i alt. Dels kan denne renovering være ganske beskeden i form af lidt fuge-reparation eller en reparation af en enkelt sætningsskade, eller den kan være det helt store udtræk i form af både efterisolering og udskiftning af samtlige døre og vinduer i hele hytten. Facaderenoveringens pris hænger selvfølgelig sammen med, hvad og hvor meget du skal have lavet på huset. De enkelte opgaver kan eventuelt prisansættes med en facaderenovering pris pr. kvadratmeter, men også den kan være meget individuel, fordi ingen huse er ens, og alle huse er i forskellige tilstande. Vil du gerne have en helt fast pris, så er du nødt til at få en fagmand ud at kigge på dit hus og dets samlede sundhedstilstand, hvad facaden angår.

Få 3 tilbud på facaderenovering

Det er altid meget fornuftigt at få tre uvildige firmaer til at komme ud at bese opgaven og lade dem komme med et tilbud på deres arbejde. Gør du det, så kan du i ro og mag studere de tre tilbud, inden du vælger det, som tiltaler dig bedst. Om det så er facaderens i København eller i Aalborg i Nordjylland, du skal have renoveret din facade, så vil du hos 3byggetilbud.dk altid kunne få tre gratis og uforpligtende tilbud på din renoveringsopgave. Et hus skal vedligeholdes, og her er husets facade en meget vigtig del at få holdt både pæn og holdbar.

De mange former for facaderenovering

En husfacade kan have brug for forskellige former for renovering. Afhængigt af, hvad facaden er bygget af, så kan den have brug for en eller flere af følgende behandlinger:

  • Rensning
  • Pudsning
  • Maling
  • Kalkning
  • Sandblæsning eller nedslibning
  • Isolering
  • Reparationer
  • Udskiftning af vinduer og døre

Der er selvfølgelig også store individuelle forskelle på, hvor omfattende de forskellige skader er. Send gerne bud efter en professionel fagmand til at vurdere facaderenoveringens omfang, og få et helt unikt tilbud.

Reparationer

Bærer facaden meget præg af revner, sætningsskader eller medtagede sokler, så skal der gøres noget ved dem. Dels skæmmer det facadens udseende, og dels er det skadeligt for huset at stå med åbninger i overfladen, som vand og is kan trænge ind i. Inden selve reparationerne skal alt løst puds og sten bankes af, således at det nye puds eller de nye mursten har et fast og sundt underlag at fæstne på. Herefter kan selve reparationen foretages. I nogle tilfælde er det nødvendigt med en sandblæsning eller en nedslibning, inden den nye oppudsning kan foretages.

Sandblæsning eller nedslibning

En sandblæsning er en meget effektiv måde at få alt løst puds og urenheder af blæst overfladen på. Derfor vælger man ofte at sandblæse, inden den egentlige facaderenovering sættes i gang. Sandblæsning bruges typisk i forbindelse med større skader og især på facader af mursten. Er huset bygget af for eksempel gasbeton eller cement, så kan det ikke så godt tåle den hårdhændende behandling, som en sandblæsning er. I det tilfælde bruges i stedet en nedslibning, der foretages med en speciel slibemaskine. Det er ligeledes en meget grundig behandling, som også fjerner alt det løse eller skrøbelige materiale. Desuden er det en meget tidskrævende opgave. Skal facaderenoveringen være både æstetisk i orden og være langtidsholdbar, så skal forarbejdet gøres meget grundigt. Bliver det ikke det, så vil det efter en kortere periode skalle af igen. Sandblæsning og slibning af en facade er ikke en udpræget gør-det-selv-opgave. Det kræver et vist håndelag at dosere og foretage behandlingen korrekt.

Fugning

Fugerne mellem samtlige mursten må ikke slå revner eller være helt fraværende. Sker det, så vil det dels se sjusket ud og dels være usundt for huset. Uden fuger vil fugt og regnvand lettere kunne trænge ind i muren. Det er absolut ikke godt. Det kan over tid gøre murstenene porøse og svage. Fuger er også med til at stabilisere murværket. Det er derfor ret vigtigt, at samtlige fuger i facaden gås grundigt igennem regelmæssigt. Det er som altid lettere at renover i det små – som for eksempel at vedligeholde fugerne – frem for at skulle renovere langt større skader, som det indtrængende vand kan forårsage. Fugning af småskader er noget, som mange vælger selv at gøre. Det kan fint være en gør det selv opgave. Tjek efter en periode, om din fugning stadig holder. Gør den ikke det, eller drejer det sig en større fuge-opgave, så anbefales det, at du lader fagmanden klare ærterne. Han kan levere håndelaget, det gode tempo og det holdbare resultat.

Oppudsning

Når alle små og større skader på facaden er udbedret, så er der gjort klar til den eventuelt afsluttende facaderenovering, nemlig oppudsningen. Somme tider er det nødvendigt at indlægge et net, som gør pudsningen mulig. Herefter kan en netpudsning klare de sidste ujævnheder. En nypudset mur står simpelthen så smukt. Det gælder selvsagt også samtlige sokler, sålbænke og så videre. Det hele skal have den samme omgang, sådan at det hele spiller og fremstår som en smuk helhed efter den store omgang af facadepuds. Det er her, den dygtige murer virkelig viser sit stolte håndværk udi den afsluttende finish. Er du en habil hobby-murer, så kan du nok få et glimrende resultat, hvis du pudser et mindre stykke mur. Men skal hele huset eller en hel side af huset pudses op, så bør murermesteren foretage det kunststykke, det er at pudse så stort et areal op, så det ender med at stå både jævnt og ensartet.

Maling eller kalkning

Hvis facaden ikke tidligere har været malet eller kalket, så skal underlaget gøres klar til det, inden du eller fagmanden begynder at svinge malerrullen eller hvidtekosten. Bliver det ikke gjort, så vil maling eller kalk springe af, lige så snart vind og vejr får lov til at sætte sit præg på det. For at undgå den ærgrelse, så få styr på, hvilken forbehandling, der skal til. Med mindre du bare overlader det til maleren. Han er naturligvis ikke i tvivl. Er huset tidligere blevet kalket, så er det bedst at blive ved med at gøre det. Ønsker du ikke længere en kalket facade, så skal al den gamle kalk fjernes, før du kan gøre noget andet ved muren. Maling direkte oven på den gamle kalk, det er i hvert fald no go. De to ting vil ikke arbejde sammen. Her vil malingen blive afstødt, således at facaden snart vil stå med sprækket maling her og der. Det er ikke noget kønt syn. Skal facadens maling blot genopfriskes, så bør der heller ikke bare blive malet direkte derpå. Afhængigt af, hvad facaden er bygget af og hvilken form for maling, der tidligere er brugt, skal der enten en slibning eller en mellemmaling til. Skal du være sikker på, at denne form for facaderenovering skal holde på den lange bane, så spørg fagmanden til råds, eller hyr ham til at gøre det. Så kan du være sikker på, at din facade står smukt i mange år. Læs mere om facademaling her.

Isolering

En vigtig og meget stor ting at foretage i forhold til facaderenovering er isoleringen. Især ældre huse har ofte en alt for lav grad af isolering. Ydermure kan i mange tilfælde efterisoleres på en meget effektiv måde. Det kan gøres indefra eller udefra. Det kan gøre i hulmuren, eller det kan gøres som et ekstra lag uden på selve facaden. Hulmursisolering har været kendt i en længere årrække. Det er en meget effektiv måde at isolere på, og så kan det gøres ganske diskret, så det slet ikke kan ses hverken udefra eller inden fra huset. Det foregår på den måde, at der pustes et isoleringsmateriale ind imellem de to lag af murstensmure, der typisk er i ældre huse. I det hulrum er der for det meste fint plads til et godt lag isoleringsmateriale. Er hulrummet ikke bredt nok efter de moderne isoleringsstandarder, så kan der for eksempel lægges et ekstra lag af isolering uden på selve muren. Det foregår ved, at man så at sige lægger en dyne af isoleringsmåtter ud på hele facaden og derefter pudser flot op på ydersiden af det. Det får et smukt finish, og det ligner bare en almindelig pudset mur. Isolering er god fornuft på alle måder. Det gælder både økonomisk og med hensyn til det sunde indeklima. Det anbefales bestemt at overlade den opgave til en fagmand.

Udskiftning af døre og vinduer

En anden større form for facaderenovering er udskiftning af døre og vinduer. Det er og bliver en stor og udgiftstung omgang. Til gengæld så lønner det sig absolut både på den korte og den lange bane. På den korte bane får du et hus, hvor det ikke trækker ved vinduer og døre. Det er sundt for indeklimaet. På den lange bane er det virkelig godt for din økonomi, at du ikke skal fyre så meget op for at holde en behagelig stuetemperatur. Vær bevidst om, at du bør vælge nogle vinduer og døre, der passer til husets øvrige stil. Det skal gerne spille sammen på den mest harmoniske måde. Døre og vinduer er en meget markant del af husets udseende, så det er en ret betydningsfuld del af husets stil at få foretaget denne form for facaderenovering. Du bør bestemt lade alle vinduer og døre være af samme fabrikat. Prisen for at få udskiftet vinduer og døre i huset kan variere meget.

Sådan virker 3byggetilbud.dk